Monday, 28 November 2011

Bakacheli Forever II


Tuwa wa Bakacheli, dashi koi piwa?

Nambo nyi tuwa mnambeate maka Digo

Atawatai shoke?

Nambo mnakasiri rebu ni maka mmembala mundi?

Nikimbeate Bakacheli utanao sou ya tuwa

Maka taha ni waju, tuwa lazima wakache dokokaDashi koya itandashi Bakacheli liukwe?

Kiche jima tuye ay Suam, tuwa wakigao labi dashi ya jima

Tumu akimiatu bunisa ya nite teyo

Fuhala unamase isis hatuna sape?

Mbeate kusi ya koso Bakacheli unao malomedo

Wakizau ma-mbeng’o wakibuhesa mafuele-fuele jamo kwa gumuu

Fuhala unamase nahaku sape, liukwe mendu?

Umewai nao tumu niga akinywaku icha kwa lihote ya lubuu

Fuhala anywaku jiu na zindama ndo asichinje sape keya ya fuele jamo?

Ka yohi si liaki, mi siwiju tuwa wanaliaki siba!Bakacheli ni siple utaak Ngemwe na ukiasi risto maka hii:

Unakiasi yohi amam anambai anatwai Saida Karoli

Namwaju, aliwaku chanamsi Dichko nilimnao aki-grow

Utakiasi B.B.C. mendu kwa Ngemwe fuhala upali nite uchiwo news

Ka si tuwa hatuna sape, siwiju tuwa wana sape Nyake!

Ni siple utatapa towato wanawaju Chelsea, Man-U, Arsenali

Ukimzauli Torres anazache muti niga atakumbiamwa

Ukimzauli Museveni wa Nyake ni nina atamase hawiju

Ama umzauli First 11 wa muti ya Nyake hawiju

But anawaju ya Arsenali!Bakacheli ni siple lomedo atakungadu na lukup keya

Ukimbeate kwa koso kusi ya Chicha

Ni siple tumu atawanunu daso buyas fuhala azamali kuusi

Akilaku raami na jima na kugapi risto

Mi nimejizauli: waha tuwa wanamali mbasha nambo wamendako

Na waha tuwa wanaak Ngemwe wamenano?Bakacheli ni siple utateago mude kwa koso

Fuhala ummbiamwa utamptapa akindae kuchato jima nimto

Coz hukita risto ya waha ma-amam kubuhari buhesa koya

Kuhu Binairo utagapi mude ma-giha, kohu ukinyafa vyohi

Watamase umeteapo na fulai yamba ya Binairo umetale kohu!

So utanao chanamsi akiwaku rimzu, next time utakiasi ametapa libo

Kwani libo utatapa ukiteago janaki?Ni siple utawanunu difu ya nihamsi

Tuwa wakiriafi ulitapa bujo!

Rock, inin itatibi Rock na Sambusa oya?

Nikindae Bakacheli nikiwaku na oos jamo kiwi jamo imim ni simdo

Lubuu utamiatu kwa ditcre, lubuu kwa icha ya mandifre koya

Fuhala lei imekiba ingachu komfu—huwiju lei kusi chanamsi

Atakata umwanunu wami ya nite

So, imim Mlesa mbokita niliwaku nikichinje oos jamo

Iwe manito ya miku, lekobo, lubuu ( Unakambuku yoi manito?)

Fuhala chanamsi akikata lubuu, utawato Lletwa koya

Fuhala uwato lubuu kwa lletwa imerafu malekobo na lubuu

Ah, tumekato limba tumu nguyaHii ni risto inaninyafa kundape Bakacheli

Shenmi, Rolwo, Dichko, Nyaoko, Lalea, Laikonge,

Bakacheli Forever

Forever Bakacheli. 6 comments:

Tito said...

You are creative dude!!!

Matui Daniel said...

Mlesa yohi rista koya imenisagu tumu nguya. Likwe tumekato limba. Bakacheli Lelemi.

Sherry Blue Sky said...

This looks wonderful, inspiring and impressive. Amandla!

echoesofthehills said...

Thanks Koko. Although you couldn't understand a word of it.

echoesofthehills said...

Tuima, liukwe tumu. Tumekato limba nasa. BAKACHELI LELEMI!

echoesofthehills said...

Thanks a lot, Tito. Thank you for gracing my blog.

Post a Comment

Echoes of the Hills is all about you. I would love to hear your echo...

You Might Also Like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disqus for Echoes of the Hills