Monday, 28 November 2011

Bakacheli Forever I


I now turn to poetry in a language that will lock out most of my readers. This is regrettable. The language is in corrupted Kiswahili. I christen it Likiswa. This poem is to appeal to a select clique. Much apologies to my regular readers. I had to let these out.

*******************

C) Daniel A'Vard


Mamendu, hii si risto utamaso kwa bukita

Hii risto ni risto ya ma-old men wakizame tapa

Hii si risto utatapa jiste ma-a Ngemwe

Hii risto ni risto tuye

Si risto nguyaBakacheli—inin inatumbuasu?

Nini kwa tumu akukiachu

Na eyey hakushali?

Sijanao waju ikimacho tumu jamo ut

Ikitumacho Bakacheli

Inamacho fuchi, limumwa, tomto, ritaji, nimaski—

Sijanao waju ikimacho tumu jamo ut

Ikirain, mendu, nambo hijarain Ngemwe fuhala hijashanye

Kwa amam Peitum?

Waju na wamvu inatutibi tewo!Aanj ikijaku, mendu, nambo hijakupae?

Aas basa ukindae lihote, nambo aanj haikukuchawa?

Ma-a buyas ukikaamu, nambo hukuchanawa na icha?

Waju, Wamvu, Aanj—nahaku tumu inamguacha kumchanawa!

Ndo nazauli, nini kwa tumu akukiachu rebu?Dashi koi piwa ukitapi nimtiha koya?

Nambo tuwa wakukiachu rebu, si wangenyafa yohi nimtiha?

Liaki ni koya, ukikaamu buyas ni ewew, ukialal tile ni ewew

Nambo wakukiachu nazauli, mendu?Bakacheli ni siple wapo, sijataak

Bakacheli ni tuye, sijataak

Ndo nimekaandi hii risto mkiasi

Kiriafi hii risto:

Bakacheli ingewaku piwa maka tuwa wangechanawa an ziupu

Ya kukiachu tuwa?

Bakacheli ingewaku piwa maka towato wangendae leshu

Dalaba ya kungachu mbeng’o ay ma-abab oya?

Bakacheli ingewaku piwa maka tuwa walizamali Form Nei

Wangetapa sape ya kundae lejco instead of kulaku ramii na sabuu ma-keston?

Bakacheli ingewaku jea maka tumu maka Kamlesh angengaje nitau poha jiste?

Bakacheli ingewaku jea maka sape ya D.F.C wangetiapa tuwa fuele yami jamo jamo vihi?

Bakacheli ingewaku jea maka Red Bullets ingetapa sape fuhala muge tuwa wazache?

Bakacheli ingewaku jea maka furisa ingewaku na tilai?

Na risto ya kuwao mafuwai nei nei ishai?

Na risto ya kuwato mbeng’o nihamsi ishai na ukapele maka zimbu nota vihi?Kiriafi hii risto:

Risto ya ma-amam towato oya ku-die wakindae siho ishai?

Risto ya kusako bujo Bakacheli ishai?

Risto ya maziupu ya mangouwo ishai?

Kiriafi risto ya tuwa kufaku aanj ishai?

Rain ishanye, tuwa wanavu ndihima na gambo

Maka tuwa wa Mesopotamia (Akiriamet)?Mamendu, hii si risto utamaso kwa bukita

Hii risto ni risto ya ma-old men wakizame tapa

Hii si risto utatapa jiste ma-a Ngemwe

Hii risto ni risto tuye

Si risto nguya

Bakacheli Forever.


0 comments:

Post a Comment

Echoes of the Hills is all about you. I would love to hear your echo...

You Might Also Like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disqus for Echoes of the Hills